Nie takiej Polski się spodziewałem

Od kilku lat jestem bez jakiegokolwiek zatrudnienia i bez środków do życia. Trochę ciężko mi o tym mówić, bo nie takiej Polski się spodziewałem

Zasadniczą Szkołę Kolejową ukończyłem w Tarnowie w 1972 r. Tam w latach 1973–1984 w Fabryce Silników Elektrycznych Ema-Tamel pracowałem jako tokarz. Od 1979 r., przez dwa lata, byłem współpracownikiem KSS KOR. Od października 1980 r. współredagowałem i wydawałem niezależne pismo „Wiadomości Tarnowskie”. Przed akcjami protestacyjnymi drukowałem też plakaty (we współpracy z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Janem Niemczurą, Wojciechem Ziemirskim).
23 sierpnia 1980 r. byłem przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Pod
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: