Od Okrągłego Stołu do nocnej zmiany

6 lutego – 5 kwietnia 1989
W obliczu gospodarczej katastrofy PRL i zmian politycznych zachodzących w Związku Sowieckim komunistyczny dyktator Wojciech Jaruzelski oraz zwierzchnik sił bezpieczeństwa wewnętrznego Czesław Kiszczak podczas obrad tzw. Okrągłego Stołu rozmawiali o sposobie pokonania kryzysu państwa z wybraną grupą umiarkowanych opozycjonistów. Podstawowe porozumienie dotyczyło podziału władzy, w którym komuniści wraz z ugrupowaniami satelickimi zastrzegli sobie 65-proc. większość w przyszłym sejmie oraz stanowisko prezydenta dla Jaruzelskiego.

21, 30 stycznia – 11 lipca 1989
Funkcjonariusze komunistycznej bezpieki bestialsko mordują opozycyjnych księży katolickich. Tuż przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu zamordowani zostali ks. Stefan Niedzielak oraz ks. Stanisław Suchowolec. 11 lipca 1989 zamordowano ks. Sylwestra Zycha. Sprawców zbrodni nie ustalono.

4–18 czerwca 1989
W wyniku niedemokratycznych wyborów komuniści z PZPR uzyskali 176 mandatów, ZSL 76, SD 27.

19 lipca 1989
Wyłonione w wyniku kontraktowych wyborów Zgromadzenie Narodowe większością 1 głosu powołało na stanowisko prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

12 września 1989
Na stanowisko prezesa Rady Ministrów powołano Tadeusza Mazowieckiego. W skład rządu weszło czterech komunistów z PZPR, w tym Czesław Kiszczak (MSW) i Florian Siwicki (MON). W exposé Mazowiecki zapowiada politykę „grubej kreski”

1989–1991
Na polecenie Czesława Kiszczaka niszczono akta peerelowskich służb tajnych.

12 kwietnia – 27 czerwca 1990
Na bezprawny wniosek ministra edukacji narodowej Henryka Samsonowicza zespół w składzie Bogdan Kroll, Jerzy Holzer, Andrzej Ajnenkiel i Adam Michnik dokonał pozbawionego podstaw prawnych niejawnego przeglądu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół nieformalnie nazwano Komisją Michnika.

9 grudnia 1990
Po kampanii wyborczej, w której kłamliwie zapowiadał...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: