Rosjanie do perfekcji opanowali sztukę manipulacji w mediach

Rosjanie są skrupulatni w rozpoznaniu człowieka, zanim nawiążą z nim kontakt. Bardzo rygorystycznie przestrzegają tego, że trzeba zbudować mocny profil psychologiczny kandydata do rozmowy. Poświęcają bardzo dużo czasu, by zgromadzić informacje na temat osobowości, życiorysu, biografii sięgającej jego korzeni. Takie opracowanie kandydata może nawet zawierać szczegóły dotyczące jego przodków, o których on sam nie ma pojęcia – z płk. Andrzejem Kowalskim, byłym szefem kontrwywiadu wojskowego, rozmawia Dorota Kania

Czy w związku z sytuacją na Ukrainie obserwuje Pan symptomy działalności służb rosyjskich w Polsce?
Jak najbardziej. Nie jest
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: