Cześć i chwała bohaterom!

IPN zidentyfikował kolejnych polskich bohaterów zamordowanych przez komunistów. Oto ich nazwiska: mjr Jan Czeredys, podoficer Adam Gajdek, por. Roman Groński, ppłk Aleksander Adam Kita, ppor. Jerzy Miatkowski, kmdr Stanisław Mieszkowski, ppłk Antoni Olechnowicz, ppłk Marian Orlik, kmdr Zbigniew Przybyszewski, Karol Rakoczy, por. Edmund Tudruj, por. Arkadiusz Wasilewski.

Poniżej publikujemy biogramy zidentyfikowanych ofiar.Jan Czeredys (1912–1948),
major Wojska Polskiego
Urodził się 15 października w Turowie pod Warszawą. We
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: