Stany Zjednoczone i my

Kijów, późne popołudnie, dzień przed ogłoszeniem składu rządu. W Wierchownej Radzie − już opustoszałym ukraińskim parlamencie − odbywa się spotkanie władz partii tworzących rząd z Radą Majdanu na temat składu Rady Ministrów

Przed budynkiem parkują trzy samochody. Wszystkie z ambasady amerykańskiej. Jankesi wiedzą, gdzie i kiedy dzieją się rzeczy najważniejsze.

Stop dla Kremla
W ostatnim numerze „The Economist” na okładce widać kijowskiego demonstranta na tle płonących opon. Podpis: „Putin’s inferno”. Ależ to zmiana sytuacji!!! Ten sam brytyjski tygodnik obwieszczał bowiem parę tygodni temu, po odmowie podpisania przez Wiktora
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: