Wraża podszewka

Publikacja Urbankowskiego jest najpełniejsza, a nakreślony w niej obraz powszechności inwigilacji i znikczemnienia – przerażający

Jedną z najważniejszych książek dotyczących historii elit PRL-u, odziedziczonych następnie przez III RP, była „Czerwona msza”. Jej niezwykle ważnym uzupełnieniem jest aktualnie wydany „Pierścień Gygesa”. Tytuł zaczerpnięty został z Platona, a opowiada o człowieku wykorzystującym niewidzialność dla czynienia zła. Swoją pracę o jawnej kolaboracji z komunistycznym systemem pierwszego garnituru elity twórczej uzupełnia Bohdan Urbankowski opowieścią o jej tajnej podszewce.
Od czasu ujawnienia „listy Wildsteina” ukazało się sporo prac
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: