Konsekwencje nowego pakietu klimatycznego

Z Konradem Szymańskim (PiS), posłem do Parlamentu Europejskiego, rozmawia Maciej Pawlak

Komisja Europejska opublikowała dwa ważne dokumenty mające zasadniczy wpływ na przyszłość polskiej gospodarki. Pierwszym z nich jest nowy pakiet klimatyczny. Dokument ten wskazuje, że KE zamierza zaostrzyć politykę klimatyczną po roku 2020. Jako wiążący cel do końca obecnej dekady postawiła dojście krajów unijnych do 27-proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w bilansie zużycia energii. Podniosła również obowiązek zredukowania w tym czasie emisji CO2 o 40 proc. Jednocześnie w drugim dokumencie KE nie zdecydowała się na proponowanie nowych dyrektyw w sprawie łupków
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: