III Wielki Wyjazd na Węgry

Kluby „Gazety Polskiej” – tak jak w poprzednich latach – organizują Wielki Wyjazd na Węgry, do Budapesztu. Będziemy po raz trzeci razem z braćmi Węgrami uczestniczyć w uroczystościach ich święta narodowego.

Przypomnę, że 15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech, która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. 11 marca grupa powstańców, na której czele stanął poeta i ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej Sándor Petöfi, sformułowała 12 żądań, które stały się manifestem rewolucji. Treść manifestu ogłoszono drukiem 15 marca, a całość uroczyście odczytano tłumom zebranym na dziedzińcu Muzeum Narodowego. Ten właśnie dzień uważa się za moment rozpoczęcia węgierskiego powstania.
Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd, którego premierem został Lajos Kossuth. Rewolucję węgierską lat 1848–1849 poparł polski rząd narodowy na emigracji. Jeśli chodzi o poparcie zbrojne, to w walkach po stronie węgierskiej bił się trzytysięczny legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. W lutym 1849 r. naczelnym dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, a od sierpnia 1849 r. naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.
15 marca stał się świętem narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność.
W Budapeszcie stoi pomnik zarówno Sándora Petöfiego, jak i Józefa Bema. To prawdziwy symbol przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Pamiętajmy też o naszych ojcach i dziadkach, którzy – ku wściekłości komunistycznego reżimu – w roku 1956 organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech.
Uczestnicząc w tych uroczystościach, zademonstrujemy naszą przyjaźń i poparcie dla Węgrów oraz polityki premiera Viktora Orbána! W tym roku będzie to niezwykle ważne, ponieważ na początku kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne, które...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: