Zostań mistrzem swoich emocji

Emocje są nam niezbędne do życia. Bez dobrych emocji nie byłoby międzyludzkiej solidarności. I tej przez małe, i tej przez duże „S”. Nierzadko nawet niedobre emocje pomagają nam wyzwolić w sobie energię potrzebną do realizacji trudnych, ważnych zadań. Ale… Emocje są także tą częścią naszego ludzkiego funkcjonowania, dzięki której inni uzyskują nad nami przewagę
 
W badaniach nad procesami ludzkiego myślenia często odróżnia się umysł emocjonalny i racjonalny. Niektórzy badacze twierdzą, że ten pierwszy przetwarza informacje trzy razy szybciej niż ten drugi. Czy z tego coś ważnego wynika np. dla rozumienia polskiej polityki?
Tak. Również dla spraw, którym jest poświęcona cała „Gazeta Polska” – i dla mediów, i dla losów Polski.

Mechanizmy dobrze znane

Umysł emocjonalny pracuje znacznie szybciej od racjonalnego. Zanim umysł racjonalny jest w stanie rozważyć, czy informacja, bodziec, jaki otrzymujemy z otoczenia, jest istotny, czy informacja jest prawdopodobna i co może z niej wynikać, umysł emocjonalny już niemal od razu wywołuje naszą konkretną reakcję. Konkretną i niejednokrotnie przedwczesną.

Często zanim jeszcze zrozumiemy i zinterpretujemy słowa dyskutantów uczestniczących w debacie telewizyjnej, emocjonalny umysł już określa nasz stosunek do mówiącej osoby. Robi to na podstawie wyrazu twarzy, barwy głosu, gestykulacji, ubioru. Gdy słuchamy informacji radiowych, to sposób mówienia, rozkładanie akcentów podpowiadają nam, co jest ważne, a co można zlekceważyć. Tak, zanim jeszcze rozważymy sens słów mówiącego, już mamy wrażenie o nim i jego słowach. I zaraz nasz umysł racjonalny ma pod górkę – trudniej jest mu przyjąć za trafne diagnozy polityka, który drażni, irytuje nasz umysł emocjonalny. Bo ów polityk wygląda nie tak albo jego przeciwnicy polityczni wytworzyli w nas negatywne skojarzenia.

Mechanizmy te są dobrze znane wielu ludziom mediów i reklamy. Są dobrze znane i bezlitośnie...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: