Zawstydzony Wilhelm

Stopień reglamentacji codziennego życia jest w obecnych czasach wręcz nienotowany w historii.
 
Tę historię zna każde polskie dziecko. Przynajmniej w czasach, w których chodziłem do szkoły podstawowej, uczyliśmy się patriotyzmu, m.in. poznając opisywaną przez Konopnicką czy Prusa historię polskiego chłopa Michała Drzymały, urodzonego w połowie XIX w., który w latach 1904–1909 toczył zażarty spór z pruską administracją cesarza Wilhelma II o pozwolenie na budowę domu. Dom miał stanąć na wolnej działce, nabytej od niemieckiego kupca, w miejscowości Podgradowice, zwanej obecnie Drzymałowem. Pisząc te słowa, zorientowałem się jednak, że może obecna edukacja szkolna jest już tak zeuropeizowana i politycznie poprawna, a niechęć do zadrażniania stosunków z naszym zachodnim, odwiecznym przyjacielem i sojusznikiem tak wielka, że o Michale Drzymale i jego słynnym wozie nikt już dzieciom w szkole nie opowiada. Przypomnę zatem zapominalskim, a niektórych młodych czytelników poinformuję, o co rzecz cała się toczyła. Otóż pruskie prawo epoki wilhelmińskiej wymagało uzyskania zgody administracji na postawienie budynku. W ramach polityki germanizacji władze wykorzystywały ten przepis na niekorzyść Polaków i odmówiły pozwolenia m.in. Michałowi Drzymale. Kupił on więc wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Władze usiłowały ten wóz usunąć, twierdząc, że stojący w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest domem. Drzymała więc codziennie przesuwał swój wóz o metr, gdyż obiekt ruchomy nie podlegał przepisom prawa budowlanego. Sądowo-administracyjna walka trwała lat kilka. W końcu udręczony Drzymała sprzedał działkę i nabył inną, ze starym domem, na którego remont nie musiał mieć zgody.
 
Niejeden z szanownych Czytelników zapyta pewnie, po co w XXI wieku przypominać tę patriotyczną ramotkę ze stuletnią historią? Ano, po prostu dlatego, że sama merytoryczna treść sporu, który wiódł Michał Drzymała z pruską administracją, do dziś zachowuje zdumiewającą aktualność....
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: