Do globalizacji trzeba dorosnąć albo od niej zginąć

Reżim Assada jest w posiadaniu sarinu. Ciekawe, skąd go ma. Nie zdziwię się, jeżeli z Rosji. Ale tego się nie dowiemy, bo nikt nie chce zadrażniać stosunków z reżimem Putina ani psuć amerykańsko-rosyjskiego resetu.
 
Europa dokonała rzeczy niebywałej – doprowadziła do całkowitej destabilizacji Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Warto się zastanowić, w imię czego? W imię walki o demokrację w krajach, w których ludzie wyznają islam, religię w samym założeniu niedemokratyczną? W imię interesów, wpływów i rywalizacji z dominacją amerykańską i rosnącymi potęgami gospodarczymi Azji? A może w imię ideologii poprawności politycznej, w której forma przeważa nad treścią i jest czystą propagandą utopii, a utopia ta głosi, że ludzie będą szczęśliwi dopiero wówczas, gdy nie będzie żadnych zasad moralnych i żadnych hamulców. Życiem sterować będzie konsumpcja i seks, co sprawdziło się już na tak zwanym Zachodzie i w jego okolicach, a także w krajach azjatyckich, niezarażonych jeszcze bakcylem chrześcijaństwa. Destabilizacja dziwi polityków europejskich, bo przecież chcieli dobrze. Chcieli uraczyć narody uciemiężone przez dyktatorów i ich kliki wolnością i dobrobytem. Robili, co mogli, wciskając na tamtejsze rynki produkty europejskie, jak np. cukier albo mąkę, demolując rodzime rolnictwo i przedsiębiorczość. Zarzucili biednych autochtonów dobroczynnością swoich obywateli, wysyłając nikomu niepotrzebne w Europie ciuchy, szmaty, których nie było już gdzie podziać poza śmietnikami, co uderzyło w miejscowe rzemiosło i przemysł odzieżowy. Po ulicach miast i wiejskich drogach biegają dzieciaki odziane w zachodnie T-shirty i wysyłające SMS-y z zachodnich komórek. Można powiedzieć, kraje tego regionu dokonały cywilizacyjnego skoku. A dobry Zachód robi wszystko, żeby je ubezwłasnowolnić, wykorzystać i zrujnować.
 
Trzeba się ścigać z Chinami i Federacją Rosyjską. Chińczycy zadomowili się w Afryce, a Rosjanie na Bliskim Wschodzie. Zresztą oba te państwa budowały...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: