Do globalizacji trzeba dorosnąć albo od niej zginąć

Reżim Assada jest w posiadaniu sarinu. Ciekawe, skąd go ma. Nie zdziwię się, jeżeli z Rosji. Ale tego się nie dowiemy, bo nikt nie chce zadrażniać stosunków z reżimem Putina ani psuć amerykańsko-rosyjskiego resetu.
 
Europa dokonała rzeczy niebywałej – doprowadziła do całkowitej destabilizacji Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Warto się zastanowić, w imię czego? W imię walki o demokrację w krajach, w których ludzie wyznają islam, religię w samym założeniu niedemokratyczną? W imię interesów, wpływów i rywalizacji z dominacją amerykańską i rosnącymi potęgami gospodarczymi Azji? A może w imię ideologii poprawności politycznej, w której forma przeważa nad treścią i jest czystą
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: