W Kielcach ponad podziałami

W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach zamieszkujących Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej. Bestialsko zamordowano tam sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Po raz pierwszy pamięć o rzezi wołyńskiej przybrała tak wielki wymiar w całej Polsce. Uroczystości upamiętniające owe straszne dni odbywają się od maja i będą trwały do września. Kluby „GP” organizowały, współorganizowały lub uczestniczyły w społecznych obchodach 70. rocznicy ludobójstwa.
 
Niezwykle podniosła uroczystość odbyła się w Kielcach, gdzie tamtejszy klub „GP” razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich, klubem ze Skarżyska-Kamiennej, przedstawicielami Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Ruchu Narodowego wspólnie zorganizowały uroczystość upamiętniającą ludobójstwo na Wołyniu. Po uroczystej mszy św. w intencji Polaków pomordowanych na Wołyniu, koncelebrowanej przez pięciu księży w bazylice katedralnej w Kielcach, uczestnicy uroczystości przeszli w Marszu Pamięci ulicami Kielc na Cmentarz Partyzancki pod pomnik Katyński i pomnik Sybiraków, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.
 
Ponad podziałami stanęli obok siebie, modląc się za pomordowanych, przedstawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki, wiceprzewodnicząca Renata Wicha, starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzałka, dyrektor Delegatury Kieleckiej IPN Leszek Bukowski oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i miejscowej Straży Miejskiej. Poczty sztandarowe ze sztandarem Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich na czele dodały uroczystościom jeszcze większego splendoru. Wyróżniały się symbole Strzelców, Żołnierzy AK, NSZ oraz ONR-u. „Jestem dumny z mieszkańców Kielc, którzy – w większości nie mając żadnych korzeni w tym rejonie dawnej Polski – tak licznie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających rzeź wołyńską. Uważam, że udało nam się zjednoczyć młodzież z ONR-u, Ruchu Narodowego oraz weteranów z...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: