Monopol w bibliotekach publicznych

Według Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, pod koniec 2011 r. w Polsce działało 8290 bibliotek publicznych. Ustawa o bibliotekach z 31 sierpnia 2011 r. określa samodzielność prawną bibliotek publicznych i opisuje ich zadania i powinności, poczynając od Biblioteki Narodowej, przez biblioteki wojewódzkie i powiatowe, aż do szczebla gminnego. Stwierdza, kto może być organizatorem biblioteki i jakie na nim spoczywają obowiązki. Głównym źródłem finansowania bibliotek publicznych są budżety samorządów lokalnych oraz dotacje z budżetu państwa. Samorząd powinien zapewnić bibliotece publicznej lokal, wyposażenie, zakupy materiałów bibliotecznych, wynagrodzenie bibliotekarzy oraz środki na szkolenie zawodowe pracowników.

I tu zaczyna się problem: działalność bibliotek jest w 100 proc. uzależniona od władz samorządowych. Tak się niestety składa, że w większości samorządów władza należy do rządzącej obecnie w Polsce opcji politycznej. Może dlatego w większości bibliotek publicznych istnieje niepisane prawo zabraniające zamawiania gazet i czasopism o charakterze i światopoglądzie prawicowym, takich jak „Gazeta Polska”, „Nasz Dziennik”, ,,Sieci”, ,,Do Rzeczy” etc. Rozpanoszyły się natomiast, jak za dawnych PRL-owskich czasów, tytuły popierające władzę, jak ,,Gazeta Wyborcza”, ,,Wprost”, ,,Newsweek”, zawierające treści centrowe i lewicowe.

W Bochni tym problemem zajął się przewodniczący miejscowego klubu „GP” Mariusz Zając, którego list otwarty do Doroty Rzepki, dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, wywołał żywą polemikę na miejscowych portalach. W liście można między innymi przeczytać: „Czy w bibliotece, bądź co bądź publicznej, nie ma miejsca dla czytelnika prawicowego, który żyjąc w wolnym kraju, chciałby przeczytać pozycje bliższe swemu sercu, właśnie w instytucji, która powinna być ostoją pluralizmu i wolności ideowej, jak i politycznej?”.

Stąd mój apel: pytajcie Państwo o Wasze gazety i...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: