Udany angielski poker

W momencie, kiedy Hitler zajął całą Czechosłowację, a Polska uzyskała upragnioną granicę z Węgrami, premier Chamberlain wystąpił z propozycjami gwarancji dla II RP. Wyrwały one Polskę z przygotowywanego aliansu z Niemcami i rzuciły Hitlerowi na pożarcie.
 
74 lata temu Polska i Wielka Brytania udzieliły sobie wzajemnych gwarancji pomocy w przypadku zaatakowania którejś ze stron przez Niemcy (Anglia Polsce 31 marca, Polska Anglii 6 kwietnia 1939 r.). Spowodowało to nagły zwrot w polityce niemieckiej, zakończony wypowiedzeniem polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji, tzw. paktu Piłsudski–Hitler ze stycznia 1934 r., i rozkazem Hitlera przygotowującym wojnę przeciw Polsce.
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: