Będziemy mieli wielką Polskę

Patrzę na was i myślę o jednym, że ten dzień, 10 kwietnia 2013 r., pokazał już, pokazał z całą pewnością, że polski obóz patriotyczny jest silny. Ten obóz jest w stanie obronić naszą ojczyznę. Obronić przed kłamstwem i tym wszystkim, co kłamstwo ze sobą niesie. Obronić naszą godność i suwerenność. Obronić Polskę wolną, silną i sprawiedliwą. Dziś jestem pewniejszy niż kiedykolwiek w ciągu tych trzech ostatnich lat, że zwyciężymy!
 
Mamy nasz wielki, choć zróżnicowany ruch. Są w nim różne organizacje, różni ludzie. Ogromny wkład wnosi weń Radio Maryja, wnosi niezależna prasa z „Gazetą Polską”, z klubami „Gazety Polskiej”, a także Ruch im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Solidarni 2010, inne ruchy, i w końcu Prawo i Sprawiedliwość.

Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pozostali wierni, przychodzili tu przez te lata i są tu dzisiaj. Chciałem podziękować tym, którzy podejmowali decyzje zgodnie z podstawową zasadą, że najważniejsza jest miłość ojczyzny, a miłość ojczyzny w przypadku Polski oznacza miłość prawdy, która odnosi się do zwykłych ludzkich spraw, ale także i tej najważniejszej, która odnosi się do Boga. Bo korzeniem Rzeczypospolitej jest Chrystus – to mówił ks. Piotr Skarga, to pozostaje aktualne po dziś dzień i zawsze będzie aktualne.

Póty będziemy silni, póty będziemy gotowi i będziemy w stanie się obronić, póki korzeniem Rzeczypospolitej będzie Chrystus. Powtarzam to jeszcze raz, bo o tym trzeba pamiętać – szczególnie w tych trudnych dla naszej ojczyzny dniach.

Tu jesteśmy razem i mamy poczucie siły, ale pamiętajmy, że nasi przeciwnicy tu w Polsce i na zewnątrz też są silni i chcą zrealizować swoje zamiary. Nie pozwolimy im na to! Nie pozwolimy im, by Polskę upokorzyć i ostatecznie zniszczyć. Nie pozwolimy na to, by z Polską można było wszystko zrobić. Ale by na to nie pozwolić, w tym momencie naszej historii musimy przede wszystkim nie pozwolić na smoleńskie kłamstwo.

Jesteśmy tej...
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: