Mowa symboli - Eden i Nowe Jeruzalem

Stwórca powołał człowieka do życia z miłości, chciał go dla niego samego. Rozumna i wolna istota została postawiona w Edenie – świecie zaprojektowanym przez Boga tak, żeby stworzenie było szczęśliwe. Jednak sami ludzie zamknęli sobie bramy raju. Pan Bóg do tego dopuścił, aby uczynić jeszcze większe dobro. Jakby to powiedział ks. Jan Twardowski: „Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”. Tym Bożym oknem jest Nowe Jeruzalem, opisane przez św. Jana Ewangelistę na kartach Apokalipsy.Hans Memling,...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: