O euro i biznesie w trakcie kryzysu

Inteligentne systemy na drogach

Ich niektóre elementy, jak komputerowe sterowanie ruchem drogowym w kilku wielkich miastach, m.in. w Warszawie, czy informacja na przystankach, ile czasu pozostało do przybycia tramwaju czy autobusu, powinny być wzbogacane kolejnymi elementami its. Te, które powstają, powinny być przynajmniej instalowane z należytą starannością. Trudno bowiem mówić o rozwoju systemu, gdy – jak na warszawskim Powiślu – po kilku latach testowania władze stolicy zrezygnowały z zielonej fali dla przejeżdżających samochodów. Z drugiej strony, poprzez wdrożenie systemu viaTOLL (tzw. e-myta dla ciężarówek) na istniejących autostradach i drogach ekspresowych, budżet państwa zyskuje środki na modernizację i rozwój sieci drogowej. Zdaniem dyr. Marka Cywińskiego (Kapsch Telematic Systems), należy dokonać dalszej integracji its w miastach i na drogach pomiędzy nimi, aby systemy its były „bardziej kompatybilne informatycznie” niż obecnie. Na razie mamy bowiem do czynienia z funkcjonowaniem wielu „odrębnych wysp”, które wymagają połączenia w większy system. Przypomina to obecny, często chaotyczny, sposób realizacji najważniejszych dróg finansowanych ze środków unijnych. Np. na jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych Warszawa–Gdańsk buduje się niemal równolegle autostradę (A1) i drogę ekspresową, a jednocześnie modernizuje linię kolejową. W innych rejonach kraju powstają zaś fragmenty odcinków autostrad czy obwodnic, naprzemiennie z odcinkami dopiero czekającymi na wybudowanie. Szef GDDKiA Lech Witecki tłumaczył, że faktycznie „może się tak zdarzyć”, ponieważ, jego zdaniem, decyduje czas rozstrzygnięcia poszczególnych przetargów i to, że niektóre z nich szybciej można rozliczyć.

Państwo bierne wobec kobiet i rodzin

Inny panel poświęcono miejscu kobiet w polskim biznesie. Część dyskutantów opowiedziała się za wprowadzeniem parytetów płci w kierowaniu firmami. Przede wszystkim dotyczyłoby to...
[pozostało do przeczytania 50% tekstu]
Dostęp do artykułów: