Czekiści dbają o naukę

Młody człowiek był jednak uparty i twierdził, że da radę, że jego promotor jest otwarty, i podobne dyrdymały. Zapomniał jedynie, że promotor ma na utrzymaniu rodzinę.

Odwołać dziekana za brak czujności

Na takie dictum postanowiłem, że młody człowiek przejdzie przyspieszony kurs wiedzy o Ubekistanie bez czytania Zybertowicza, Staniszkis i Krasnodębskiego, ale w starciu bezpośrednim, które daje błyskawiczny rozwój wiedzy i przypływ inteligencji. Zaproponowałem więc, by wybrał według ścisłych kryteriów grupę oficerów SB i przebadał ich losy po 1989 r. w kwitnącej demokracji michnikowsko-kiszczakowskiej. Zadanie trudne, wymagające pracy i precyzji, ale
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: