Nagroda za służbę Polsce - Laureat klubów „Gazety Polskiej”

Już jako uczeń liceum odmawia potępienia na apelu szkolnym „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”. Od połowy lat 60. angażuje się w działalność opozycyjną. Najpierw jako członek 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarnej Jedynki”. Jej członków cechował zdecydowany antykomunizm. W burzliwym 1968 r. Macierewicz jest zatrzymywany, wielokrotnie przesłuchiwany, wreszcie zawieszony w prawach studenta. Od 1977 r. przez długie lata kieruje „Głosem”, jednym z pierwszych czasopism podziemnych.

To od niego wychodzi inicjatywa pomocy prześladowanym robotnikom w czerwcu 1976 r. – Komitet Obrony Robotników został wymyślony przez Antoniego Macierewicza –
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: