Lista nieobecności

Na drugi dzień, na zaproszenie innego komitetu społecznego oraz ks. prałata Jana Szetelnickiego, pojechałem do Kudowy-Zdroju. W tamtejszym kościele pod wezwaniem św. Katarzyny na wszystkich mszach św. także głosiłem kazania, tym razem z okazji rocznicy tragedii smoleńskiej. W czasie sumy poświęciłem tablicę pamiątkową ku czci Pary Prezydenckiej i 94 pozostałych ofiar. Przybyli wprawdzie dwaj posłowie PiS, ale lista nieobecności samorządowych i państwowych dygnitarzy też była bardzo długa. No cóż, widocznie ci, co żyją z naszych podatków, uznali, że od uroczystości patriotycznych ważniejsze jest pieczenie kiełbasek w zaciszu domowych ogródków.

Różnie z tą sprawą bywa też w środowiskach kościelnych. Niedawno miałem spotkanie autorskie w auli Liceum Katolickiego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej. Mogłem tam swobodnie mówić o wszystkim, nawet na najtrudniejsze tematy, a wśród licznie zgromadzonych słuchaczy byli także księża. Podobnie było w parafii Borów k. Strzelina, gdzie współpraca księdza proboszcza, wójta gminy i dyrektora Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w tej kwestii jest wręcz wzorowa. W ramach tej współpracy nie tylko zorganizowano cykl spotkań, w tym także dla młodzieży szkolnej, ale i w bibliotece publicznej otwarto dział książek o Kresach, skąd pochodzi większość mieszkańców gminy. Z podobną harmonijną współpracą dla dobra młodzieży spotkałem się w parafii Żywiec-Moszczanica i w tamtejszym Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego, a także w ramach otwartych wykładów na Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zetknąłem się jednak też z sytuacją odwrotną. W pewnej parafii proboszcz odmówił zorganizowania w domu katechetycznym prelekcji o współczesnym patriotyzmie, twierdząc, że on – cytuję – „polityką się nie zajmuje”. W podobny sposób ćwierć wieku temu odpowiadali niektórzy duchowni, odmawiając np. odprawienia mszy św. w intencji Ojczyzny. Och, jak bardzo chciałoby się, aby powróciły czasy Sług Bożych kardynała...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: