Armia Niezłomna. Wojna Sowietów z AK

Dodano: 23/02/2022 - Nr 8 z 23 lutego 2022

Historia [II wojna światowa]

„W strefie działań wojennych na terytorium Polski po wkroczeniu wojsk sowieckich władza najwyższa i odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia wojny w okresie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia operacji wojennych, koncentruje się w ręku wodza naczelnego wojska sowieckiego”. Taki zapis znalazł się w umowie, którą uzurpator-ski Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 26 lipca 1944 roku zawarł z Józefem Stalinem. Władza nad życiem i śmiercią wszystkich Polaków znalazła się w rękach najgorszego, naj-bardziej nieprzejednanego wroga polskości. Satrapa skorzystał z tego od razu, wydając w dzień rozpoczęcia przez Armię Krajową walk o wyzwolenie Warszawy rozkaz dotyczący AK: „(…) wroga agentura usiłuje przenikać do rejonów działań bojowych Armii Czerwonej i osiąść na terytorium wyzwolonym Polski pod postacią oddziałów Armii Krajowej. Kwate-ra Główna rozkazała po ujawnieniu się natychmiast rozbrajać oddziały zbrojne wchodzące w skład Armii Krajowej lub innych

     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze