Silesia semper fidelis

Dlatego władze polskie w porozumieniu z episkopatem polskim podjęły kroki w celu utworzenia struktury kościelnej dopasowanej do nowej sytuacji. Wydarzeniem przełomowym był 7 listopada 1922 r., kiedy papież Pius XI ustanowił administraturę apostolską w Katowicach. Trzy lata później przekształcił ją w samodzielną diecezję, której granice pokrywały się z granicami woj. śląskiego. Podporządkowana została ona metropolii krakowskiej. W Krakowie powstało śląskie seminarium duchowne związane z UJ. Było to kolejne ważne wydarzenie, bo dotychczas duchowni kształcili się w niemieckich seminariach we Wrocławiu i Windawie. Trzeba też dodać, że ci księża, którzy określili się jako Niemcy, w dużym stopniu wyjechali ze swoich parafii. Tworzeniem nowych struktur bardzo sprawnie kierował ks. August Hlond, który wkrótce został mianowany pierwszym biskupem katowickim, a w 1926 r. arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim i prymasem Polski. Pełniąc posługę na tych najważniejszych urzędach, przyczynił się m.in. do powstania zgromadzenia księży chrystusowców, których misją stało się duszpasterstwo wśród Polonii rozsypanej na wszystkich kontynentach.

Czas wojny to czas wielkiej próby. Ówczesny biskup katowicki, Stanisław Adamski, został wypędzony, a wielu duchownych zamordowano. Dwóch z nich – ks. Emila Szrameka i ks. Józefa Czempiela – Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. Procesy beatyfikacyjne kilku innych są w toku. W okresie komunistycznym też nie było łatwo. W 1952 r. bp Adamski został powtórnie wypędzony z diecezji. Powrócił dopiero po czterech latach.

W tym krótkim rysie jubileuszowym chciałbym wspomnieć dwóch nieżyjący już śląskich duchownych, których znałem osobiście. Pierwszy z nich to także kandydat na ołtarze, ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu „Światło–Życie”, postać charyzmatyczna, która miała wpływ na losy wielu osób, także moje. Drugi – to bp Czesław Domin. Był on człowiekiem bardzo skromnym i pracowitym, oddanym bezgranicznie sprawom pomocy ubogim...
[pozostało do przeczytania 23% tekstu]
Dostęp do artykułów: