Fundamenty Odrodzonej. Traktat ryski i konstytucja marcowa

Dodano: 17/03/2021 - Nr 11 z 17 marca 2021
FOT. PAP/JANUSZ UKLEJEWSKI
FOT. PAP/JANUSZ UKLEJEWSKI

Historia [II Rzeczpospolita]

Federacja narodów Europy Środkowo-Wschodniej: to było marzenie Józefa Piłsudskiego. Chwalebna idea oparta na osiągnięciach I RP, która potrafiła być wspólnym domem ludzi jednoczących się jak „wolni z wolnymi i równi z równymi”. Idea wyrastająca z unii polsko-litewskich, z religijnej unii brzeskiej, z unii hadziackiej rozciągającej równouprawnienie na Kozaków. A przede wszystkim czerpiąca natchnienie z czasów powstania styczniowego, kiedy Rząd Narodowy ogłosił „wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnemi i równemi Obywatelami kraju”. I wzywał: „Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty”. Piękna idea, której po raz kolejny zrealizować się nie udało. Zbyt mocni byli wrogowie, nazbyt niepewni sojusznicy. Dobrze, że choć Polskę udało się zbudować.

Rzeczy, które łatwo przychodzą, nie są

     
9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze