Ciemnogród z PO

Odmowa ta jest sprzeczna z polityką audiowizualną UE. Regulują ją przede wszystkim art. 167 i 173 traktatu o funkcjonowaniu UE. Najważniejsze przepisy szczegółowe w tym obszarze są zawarte w dyrektywie Komisji Europejskiej, która weszła w życie w grudniu 2007 r. Skądinąd z uśmiechem patrzę, jak środowiska lewicowe i liberalne domagają się ratyfikacji Karty Praw Podstawowych (nie chciał tego śp. Prezydent Lech Kaczyński, ale też rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.). Rzecz w tym, iż owa Karta wprost mówi o... poszanowaniu wolności i pluralizmu mediów!

Jednoznaczny w wymowie jest „Komunikat Komisji Europejskiej na temat przyszłości europejskich regulacji dotyczących
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: