Lewackie media w służbie Obamy

Nie bez znaczenia są też tygodniki „Time” i „Newsweek”. Do medialnego establishmentu należałoby też zaliczyć amerykańską telewizję publiczną PBS i dwie kablowo-satelitarne telewizje informacyjne – CNN i MSNBC. Stacje radiowe są w USA zazwyczaj lokalne i bardzo zróżnicowane. Przeważająca większość programów informacyjnych i artykułów w MSM, przynajmniej od lat 60., przejawia tzw. lewicową wrażliwość, polegającą na promowaniu modnych, lewicowych osobistości i dogmatów, takich jak np. dawniej globalne ochłodzenie, a obecnie globalne ocieplenie.

Mainstreamowe standardy

Większość dziennikarzy amerykańskiego głównego nurtu trzyma się jednak pewnych
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: