Dźwignia tęczowej praworządności

W zeszłym tygodniu skumulowały się wydarzenia pokazujące, w jaką stronę orbituje ideo-logiczny spór, za pomocą którego ugrupowania z naszej sceny politycznej oraz różne pań-stwa rywalizują o wpływy na polską władzę.  Parlament Europejski przyjął kolejną już rezolucję dotyczącą naszego państwa. W tytule po raz ko-lejny znajduje się praworządność, której rzekomo nasz kraj nie przestrzega. Bardzo ciekawy jest tekst tego dokumentu. Wyraźnie zmieniły się akcenty dotyczące zarzutów przeciwko Polsce....
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: