Zmiany na Białorusi są nieodwracalne

FOT. JAN ŚRODA/GAZETA POLSKAFOT. JAN ŚRODA/GAZETA POLSKA
Bariery strachu w społeczeństwie białoruskim już nie ma. Przekroczona została również bariera przyzwolenia. Nie ma już legitymacji dla władzy, która jest władzą tylko dlatego, że może fizycznie rządzić. Społeczeństwo uznało, że potrzebne jest inne uprawnienie. Władza może mieć mandat do rządzenia, ale musi to być na zasadzie przyzwolenia narodu. Społeczeństwo stało się samodzielnym podmiotem, niezorganizowanym, bez jednego programu politycznego, którego wspólnym mianownikiem jest jednak...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: