Bagatelizowanie represji będzie usprawiedliwiało przemoc

W kontekście dramatycznych wydarzeń na Białorusi powraca pytanie o obowiązki Rzeczypospolitej wobec naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny, szczególnie tych będących obywatelami państw za naszą wschodnią granicą. Naszym bezdyskusyjnym obowiązkiem jest stanie na straży bezpieczeństwa i poszanowania praw Polaków rozsianych po świecie. Jeśli dzieje im się krzywda, są prześladowani, ograniczani lub wykluczani, mamy obowiązek działać i wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: