Jedyną odpowiedzią na kłamstwo jest prawda.

Proces docierania z prawdą do świadomości społecznej, zwłaszcza do młodzieży, jest długi i wymaga czasu oraz ludzi dobrej woli, gotowych zapłacić za swoją postawę nawet wysoką cenę – mówi prezes IPN. Z Jarosławem Szarkiem rozmawia Tomasz Łysiak
 
Mamy rok wielkich rocznic, a pośród nich na plan pierwszy wysuwa się setna rocznica zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 roku. Jak wyglądają plany IPN dotyczące obchodów Cudu nad Wisłą? 
Setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewizmem Instytut Pamięci Narodowej przedstawi w dwóch kontekstach – międzynarodowym i polskim. W tym pierwszym, pod hasłem „Wojna światów”, pokażemy zderzenie cywilizacji łacińskiej z rewolucyjnym, niszczycielskim żywiołem komunistycznym, który zawładnął wówczas nie tylko Rosją, lecz wybuchł także na obszarach Niemiec, Austrii i Węgier, tląc się równocześnie w wielu krajach Europy. Przeciwko niemu stanęli Polacy, a wraz nami wolni Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini, dołączyła też garstka Amerykanów z Eskadry Kościuszkowskiej. Pomocy wojskowej i materialnej udzieliły Francja, Węgry, Stany Zjednoczone… W naszym, polskim kontekście niezmiernie ważne jest wyeksponowanie zapomnianego nieco fenomenu: mobilizacji całego narodu, który przebudził się późno, bo dopiero na początku lipca 1920 roku, w reakcji na zatrważające wieści z frontu. Siła i rozmiary owej mobilizacji były jednak imponujące: błyskawicznie sformowała się ponad stutysięczna Armia Ochotnicza.
W kilkunastu miastach i miasteczkach całej Polski umieścimy tablice w miejscach ówczesnych punktów werbunkowych, z których wyruszali ochotnicy. Przygotowujemy książki i materiały edukacyjne, nie zabraknie filmów, a dla młodzieży komiksów i gry „Bitwa Warszawska”. W serii „Bohaterowie Niepoległej” przypomnimy ponad 40 sylwetek żołnierzy i oficerów mających swój udział w wojnie 1920 roku. Odnowimy dziesiątki często zaniedbanych lub w ogóle zapomnianych grobów weteranów tamtych zmagań. Jeszcze w lipcu...
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: