Polska–USA. Czyli wasza transformacja kontra nasze interesy

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy oraz polityczne decyzje, jakie podjęte zostały w Stanach Zjednoczonych w kwestii długofalowych relacji z Polską, to jedne z najważniejszych dla polskiego bezpieczeństwa spraw, jakie udało się załatwić polskiej dyplomacji w ostatnich dekadach. 

Zdefiniowanie Polski jako kluczowego partnera USA w Unii Europejskiej jest otwarciem geopolitycznej szansy, która może stać się podstawą do budowania wspólnoty interesów, które jeśli okrzepną, mogą trwale zmienić warunki polskiego bezpieczeństwa w wielu wymiarach. Militarnym, energetycznym, gospodarczym i kulturowym. W dzisiejszej rzeczywistości politycznej każdy z tych wymiarów stanowi pośredni lub bezpośredni wpływ na jakość życia zwykłych Polaków. Nasze bezpieczeństwo militarne zależy od siły polskiej armii. Jednak tej nie da się w naszych warunkach zbudować bez potężnego partnera zainteresowanego zwiększeniem naszej siły. Polska armia 30 lat po upadku komunizmu ciągle jest bowiem w niemałych częściach skansenem niesławnego Układu Warszawskiego. Masowe zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w USA krok po kroku odwracają tę sytuację. To powoduje zwiększenie zainteresowania utrzymywaniem tego stanu rzeczy przez amerykańskich polityków i związanego z nimi tamtejszego lobby zbrojeniowego. Polska musi wykorzystywać to do budowania własnych zdolności wojskowych i przemysłowych, co w znaczącym stopniu dzieje się w ostatnich latach. Wspólne interesy zbrojeniowe oraz obecność amerykańskich sił zbrojnych rodzą możliwości długofalowej wspólnoty interesów energetycznych, co daje szansę rozwiązania kluczowego dla całego okresu III RP problemu gospodarczo-politycznego: uzależnienia Polski od pochodzących z Rosji surowców energetycznych. Głównie gazu, ale i ropy naftowej. Przed Polską stoi też jeden z kluczowych problemów politycznych i gospodarczych, który leży również w centrum dylematów wewnątrzunijnych. Chodzi o energię elektryczną. Unijna presja na obniżenie emisji CO2...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: