Klubowicze apelowali do polityków Porozumienia

Do akcji wysyłania listów do członków Porozumienia Jarosława Gowina włączyły się wszystkie kluby „GP” w Polsce i na świecie.

Choć dziś sytuacja dotycząca wyborów korespondencyjnych jest już jasna, przed tymi rozstrzygnięciami poznański klub „GP” zainicjował akcję wysyłania listów do posłów Porozumienia: „Szanowni Panie i Panowie Posłowie. Członkowie poznańskiego klubu »GP«, zaniepokojeni doniesieniami powielanymi w mediach publicznych, pragną oświadczyć, że są pełni podziwu dla dotychczasowych osiągnięć Zjednoczonej Prawicy w dziele sprawowania władzy w naszym kraju. Jednocześnie, jako wyborcy posłów Zjednoczonej Prawicy, pozwalamy sobie przypomnieć, że mandat swój sprawują Państwo z listy Zjednoczonej Prawicy i tylko w takim charakterze zostali Panie i Panowie Posłowie przez nas wybrani. Mamy nadzieję, że tak jak i my uważają Państwo, że opuszczenie Zjednoczonej Prawicy przez któregokolwiek z posłów byłoby rażącym naruszeniem naszego zaufania i zobowiązań poselskich”.
Do akcji wysyłania listów włączyły się wszystkie kluby „GP” w Polsce i na świecie. Na przykład kluby „Gazety Polskiej” w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wystosowały list następującej treści: „Kluby »Gazety Polskiej« w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie wraz z niżej podpisanymi opozycjonistami z pierwszej Solidarności, represjonowanymi w PRL, dziś, jako działacze polonijni, zwracają się z apelem do wszystkich posłów Sejmu RP, należących do Porozumienia Jarosława Gowina, o poparcie działań Zjednoczonej Prawicy i jedność wewnątrz koalicji w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w konstytucyjnie wymaganym terminie. W ramach apelu wzywamy do pełnego poparcia w nadchodzącym głosowaniu w Sejmie RP (przewidzianym na 7 maja 2020 r.) ustawy umożliwiającej organizację wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym w maju br. zgodnie z Konstytucją RP.
Porządek konstytucyjny i stabilność państwa wymagają przeprowadzenia wyborów w...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: