Trwa akcja pomocy prowadzona przez kluby „GP”

Wielu członków klubów traktuje niesienie pomocy w czasie epidemii jako rzecz oczywistą i udowadnia, że Polacy w tych trudnych dniach zdają egzamin na piątkę.

Członkowie klubów, sympatycy i ludzie popierający środowisko Strefy Wolnego Słowa od początku trwania epidemii koronawirusa pomagają wszystkim, którzy potrzebują wsparcia: ludziom samotnym i tym, którzy w nowej, trudnej sytuacji nie mogą sobie poradzić z prostymi sprawami, jakie wcześniej nie sprawiały im żadnego problemu. Po raz kolejny Polacy pokazali, że w chwilach trudnych potrafią się zjednoczyć i działać dla dobra innych. Od piętnastu lat, od kiedy powstał pierwszy klub „GP”, podstawowym celem działania było budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego i przez ten cały okres członkowie klubów to robili: bez polityków, lobbystów czy odgórnych nacisków. Nie dla kariery, obecnych czy przyszłych profitów. Robili i robią to dla Polski, dla swoich małych ojczyzn, w których żyją, dla swoich sąsiadów, z którymi codziennie rozmawiają, z którymi codziennie się witają, którzy sobie w chwilach zagrożenia pomagają. 
Piotrkowski klub „GP” od początku trwania pandemii koronawirusa organizuje pomoc dla potrzebujących. Pani Urszula szyje piękne maseczki ochronne, które są rozdawane potrzebującym. Jak mówi, maseczki są wielokrotnego użytku, wystarczy je odpowiednio uprać i wymienić filtr w maseczce.
Prezydent Nowego Sącza pan Ludomir Handzel przekazał przewodniczącemu klubu „GP”, Tomaszowi Baliczkowi, pierwszą partię maseczek ochronnych z prośbą o rozdanie ich członkom i sympatykom klubu, zwłaszcza seniorom i osobom aktywnym zawodowo, które mają trudności w ich zakupie. Maseczki są wielokrotnego użytku, wykonane z certyfikowanego, medycznego materiału. Maseczki już trafiły do większości zainteresowanych, natomiast jeżeli są jeszcze osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy, to mogą zgłaszać się do przewodniczącego klubu.
Klub „GP” Kraków-Mistrzejowice i Stowarzyszenie Pomocy...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: