Chińska bezpieka partnerem policyjnej akademii. Cenzorzy internetu z Pekinu w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji od przynajmniej dwóch lat ściśle współpracuje z Ludowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie, będącym kuźnią kadr dla jednostek odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Chinach, w tym inwigilacji społeczeństwa i blokowania stron internetowych niewygodnych dla reżimu.

„Jindun”, czyli „Złota Tarcza”, to nazwa ogłoszonego w kwietniu 2016 roku przez komunistyczny reżim w Chinach programu pełnej kontroli i cenzury w internecie. Pozwala on tamtejszemu Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego na inwigilowanie użytkowników, blokowanie niewygodnych dla reżimu witryn czy wyłapywanie dysydentów i krytyków komunistycznej władzy. To jeden z elementów aparatu represji Komunistycznej Partii Chin.
Kuźnią kadr tamtejszej bezpieki, oskarżanej regularnie o łamanie praw człowieka, jest Ludowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Z ustaleń „GP” wynika, że przynajmniej od dwóch lat uczelnia ta formalnie współpracuje z… Wyższą Szkołą Policji (WSPol) w Szczytnie, kształcącą oficerów polskiej policji, zajmujących potem najwyższe stanowiska w jej strukturach. Zakres zawartej umowy dotyczy nie tylko wymiany studentów i zatrudnionej kadry, ale także informacji naukowych oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć, jak seminaria i konferencje. Z nieoficjalnych informacji „GP” wynika, że sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).
 
Podpis byłego Komendanta-Rektora
5 grudnia 2017 roku – taką datę nosi umowa o współpracy WSPol z Ludowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Dokument został podpisany w Szczytnie przez ówczesnego Komendanta-Rektora uczelni, insp. Marka Fałdowskiego. Kuźnię kadr chińskiej bezpieki reprezentował jej szef Fan Jingyou, stojący na czele sześcioosobowej delegacji, która odwiedziła wówczas policyjną uczelnię. O szczegóły współpracy „GP” zapytała WSPol. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Na pytania nie odpowiedziała też Komenda...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: