Nie tylko Katyń

„Lista ofiar zbrodni katyńskiej, począwszy od odkrycia pierwszych grobów w kwietniu 1943 roku, stale rośnie. Zwłaszcza w ostatnich latach wciąż przybywa informacji o kolejnych miejscach kaźni i utajnionego przez lata pochówku naszych rodaków.

Katyń pod Smoleńskiem, Piatichatki pod Charkowem, Miednoje pod Twerem, Bykownia pod Kijowem, Kuropaty pod Mińskiem – czas z całą pewnością dopisze tutaj nazwy kolejnych miejscowości. Nigdy też nie będziemy dysponować kompletnym katalogiem zamordowanych” – to słowa niewygłoszonego 10 kwietnia 2010 roku przemówienia śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na cmentarzu w Katyniu. Autor tych słów został dopisany do listy ofiar nieludzkiej ziemi. Podobnie jak Jego małżonka i 94 pozostałych członków delegacji, w tym dowództwo Wojska Polskiego. 10 kwietnia 2010 roku wpisuje się w szereg innych wydarzeń najnowszej historii Polski. 23 sierpnia 1939 roku – układ między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim znany jako pakt Ribbentrop–Mołotow, który przewidywał IV rozbiór Polski i eksterminację polskich elit. 17 września 1939 roku – agresja Rosji na Rzeczpospolitą. Armia Czerwona bierze do niewoli około 250 tys. polskich żołnierzy, którzy trafiają do łagrów NKWD. Jesień 1939 i zima 1940 roku – na podbitym terytorium Polski NKWD aresztuje ponad 50 tys. przedstawicieli polskich elit państwowych i intelektualnych. 24 grudnia 1939 roku – w Wigilię NKWD morduje wszystkich księży kapelanów Wojska Polskiego, którzy przebywali w niewoli sowieckiej. 4 lutego 1940 roku – początek masowych wywózek setek tysięcy Polaków w głąb ZSRS. 5 marca 1940 roku – najwyższe władze Związku Sowieckiego wydają rozkaz o wymordowaniu kilkudziesięciu tysięcy polskich jeńców. Decyzję uzasadniają tak: „Zawzięci wrogowie władzy sowieckiej (…), a każdy z nich oczekuje wyjścia na wolność, aby uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciwko władzy sowieckiej”. Kwiecień/czerwiec 1940 roku – masowe egzekucje Polaków określane wspólnym mianem...
[pozostało do przeczytania 4% tekstu]
Dostęp do artykułów: