Jak wyglądać ma głosowanie korespondencyjne

Ustawa przewidująca zmiany w sposobie głosowania w najbliższych wyborach prezydenckich zawiera jasny i klarowny opis sposobu, w jaki przeprowadzone ma być głosowanie korespondencyjne. Spójrzmy na to krok po kroku.

Każdy z zarejestrowanych w Polsce wyborców otrzyma pocztą pod ten adres, który znajduje się w spisie wyborczym, tak zwany pakiet wyborczy. Czyli przesyłkę, w skład której wchodzić będą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania oraz druk oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Po co dwie koperty? Bo do jednej z nich włożymy tylko swój głos, a po zamknięciu kopertę z głosem wkładamy do drugiej. Do drugiej koperty wkładamy również swoje oświadczenie i całość zamykamy. W ten sposób mamy przesyłkę, wewnątrz której znajdują się nasze oświadczenie i osobna zamknięta koperta z naszym głosem. Tak przygotowany pakiet wyborca lub członek jego rodziny zanosi do specjalnych skrzynek wyborczych. Nie będą to zwykłe skrzynki pocztowe. W każdej gminie przygotowany zostanie punkt, do którego trafiać będą pakiety od głosujących na jej terenie. To z tej skrzynki przez cały dzień wyborów Poczta Polska przewozić będzie zamknięte koperty z pakietami wyborczymi do komisji. Po dotarciu na miejsce nasze pakiety zostaną otwarte. Za każdym razem, kiedy członkowie komisji wyborczej otwierać będą pakiet, zweryfikują ze spisem wyborców, czy autor oświadczenia znajdującego się w przesyłce widnieje na spisie wyborców. Drugi element pakietu – zamkniętą kopertę z głosem – komisja umieści w urnie wyborczej. Ustawa mówi jasno: jeśli okaże się, iż znajdująca się wewnątrz pakietu wyborczego koperta z głosem jest otwarta – głos automatycznie uznany jest za nieważny i nie trafia do urny. Proces liczenia głosów odbywa się na następnym etapie. I polega na wyciągnięciu z urny zamkniętych kopert z głosami, otwarciu ich i zliczeniu znajdujących się wewnątrz głosów na poszczególnych kandydatów. Komisji wyborczych...
[pozostało do przeczytania 52% tekstu]
Dostęp do artykułów: