„Patriam versus” – zwrócony ku ojczyźnie. Trzytomowa publikacja „Lubomirscy. Książęta Polscy”, gra komputerowa i zapowiedź muzeum

Stworzyliśmy grę przeglądarkową „The Crown – Korona Rzeczpospolitej”, dzięki której będzie można zanurzyć się w czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mamy nadzieję, że w dzisiejszych ciężkich czasach gra stanie się kolejną ciekawą alternatywą na owocne spędzenie czasu w domu. Zdecydowałem się udostępnić przedpremierowy dostęp do gry – opowiada Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Rozmawia Sylwia Kołodyńska

Czy powinnam zwracać się do Pana – Książę?
Stosowanie tytułów traktuję jako ukłon w stronę naszej wspólnej tradycji i historii i nie uważam, żeby współcześnie była to kwestia różnicująca klasowo. Konstytucja marcowa z 1921 roku rzeczywiście zniosła uznawanie tytułów, jednakże nigdy ich nie zakazała. Już w czasach sprzed I wojny światowej tytuły nie dawały posiadaczowi dodatkowych praw ani przywilejów. Uważam, że tytuł sam w sobie jest jedynie symbolem. Za tytułem musi stać człowiek, który kultywuje wartości z nim związane. Mając korzenie, bazę i tradycję, trzeba uwspółcześnić tytuł i to, co za nim idzie, zaimplementować w życie codzienne.

W polskiej mentalności używanie tytułów arystokratycznych nie jest powszechne lub nie jest traktowane do końca poważnie. Dlaczego tak jest, Pana zdaniem? Ubolewa Pan nad tym?
W Polsce dosyć często się to zdarza, natomiast za granicą jest to normalne. W krajach europejskich traktowane jest jako część tradycji i spuścizny nie tylko danego rodu, ale i całego kraju. Stąd też tak wiele nadal funkcjonujących w Europie monarchii. Wymienić można chociażby te największe w: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Danii. W tych krajach społeczeństwa nie pochylają karnie głów przez tytułami swoich monarchów czy arystokratów, ale wspólnie z nimi budują przyszłość i potęgę swoich państw. Nie tylko w obecnych monarchiach zachowała się tradycja tytułów. Kraje republikańskie, na przykład Niemcy, nadal używają tytułów, wpisując je do dowodów tożsamości i...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: