Bodnar broni resortowych dzieci z MSZ. RPO przeciw nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej

Ponad 50 urzędników – byłych pracowników lub współpracowników służb specjalnych PRL – odeszło z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Większość z nich złożyła skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który, nie pytając Trybunału Konstytucyjnego, uznał, że nowelizacja nie była zgodna z konstytucją.

Problem resortowych dzieci w MSZ przez wiele lat wydał się nie do rozwiązania. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że kolejni ministrowie spraw zagranicznych byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy służb specjalnych w PRL-u. Według informacji MSZ w 2018 roku pracowało 131 byłych tajnych współpracowników służb PRL; siedmiu z nich kierowało naszymi placówkami dyplomatycznymi.

Z zaciągu bezpieki
Przez wiele lat związki pracowników MSZ (w tym dyplomatów) były pilnie strzeżoną tajemnicą. Gdy Daniel Passent, obecnie felietonista lewicowego tygodnika „Polityka”, w 1997 roku obejmował funkcję ambasadora w Chile, opinia publiczna nie była informowana o jego związkach ze służbami. Dziś już to nikogo nie dziwi – nie było jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej, a ministrem spraw zagranicznych był wówczas Dariusz Rosati, zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o pseudonimie Buyer. Sam Passent, który w latach 60. miał kontakty z komunistycznym wywiadem i kontrwywiadem, przekazywał informacje m.in. o poglądach amerykańskich dyplomatów. W 1964 roku Passenta, zarejestrowanego jako „Daniel”, a potem „John”, przekwalifikowano z kontaktu operacyjnego na tajnego współpracownika. Po ujawnieniu w 2006 roku przez „Misję specjalną” TVP1 faktu jego rejestracji przez SB, Daniel Passent wystąpił o autolustrację. Sądy lustracyjne dwóch instancji odmówiły mu, argumentując, że nie pełnił on funkcji publicznej w rozumieniu obowiązującej ustawy lustracyjnej.
Takich przykładów było mnóstwo – brak uporządkowanej wiedzy sprawił, że tajni współpracownicy bez problemu zawładnęli resortem...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: