Rosja - Cyryl chce się jednać. Tylko z kim?

Lustracja utopiona we krwi

Po upadku komunizmu część duchownych podjęła próby odrodzenia Cerkwi i oczyszczenia jej z sowieckich funkcjonariuszy. Prześladowany w czasach sowieckich
o. Aleksander Mień, uważany za przewodnika duchowego ruchu dysydenckiego, zaczął się pojawiać w niezależnych wówczas mediach i mówić o potrzebie nawrócenia i odnowy moralnej. O. Gleb Jakunin, który jako członek komisji parlamentarnej dotarł do dokumentów KGB dotyczących Cerkwi, był współautorem rezolucji, w której uznał za niedopuszczalne werbowanie agentury wśród duchownych, i wzywał do przeprowadzenia w Cerkwi lustracji. W dokumencie z 1992 r. czytamy m.in.: „Komisja zwraca
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: