„Nigdy z królami nie będziem w aliansach” – pamięć o konfederatach barskich wiecznie żywa. Pieśń, która wciąż jest drogowskazem

„Pieśń Konfederacji Barskiej” rozbrzmiała podczas uroczystej gali „Gazety Polskiej”. Warto przypomnieć o historii i kontekście wspaniałego utworu – wielu błędnie uważa, że była ona śpiewana przez uczestników konfederacji barskiej.

„Nigdy z królami nie będziem w aliansach, / Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, / Bo u Chrystusa my na ordynansach, / Słudzy Maryi!” – wzniosła pieśń, którą zna chyba każdy. Ma nie tylko religijny, ale przede wszystkim niepodległościowy charakter. „Pieśń Konfederacji Barskiej”, którą śpiewamy przy ważnych okazjach i państwowych uroczystościach, powstała w 1843 roku, zatem 71 lat po upadku związku zbrojnego szlachty, stworzonego w obronie wiary katolickiej, a przeciwko imperium rosyjskiemu oraz Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Niektórzy uważają, że konfederacja barska to pierwsze polskie powstanie narodowe.

Słowa z „Pieśni Konfederacji Barskiej” pochodzą z dramatu wieszcza Juliusza Słowackiego pt. „Ksiądz Marek”. Poeta był przekonany, że oto wraz z konfederacją barską upada wizja Rzeczypospolitej monarchicznej z ogromnymi wpływami magnatów, a rozpoczyna się okres republikański. Tytułowy bohater dzieła Słowackiego, czyli ks. Marek – postać autentyczna, karmelita Marek Jandołowicz, popularny wśród konfederatów – jest symbolem nowych porządków i ustroju opartego na zasadach demokratycznych. Znana doskonale po dzisiejsze czasy muzyka do „Pieśni Konfederatów Barskich” została skomponowana 100 lat po dramacie Słowackiego. Napisał ją na zlecenie Teatru Narodowego Andrzej Kurylewicz, polski kompozytor pochodzący z Lwowa. Konfederaci barscy podczas bitew śpiewali: „Stawam na placu z Boga ordynansu, / Rangę porzucam dla nieba wakansu. / Dla wolności ginę – Wiary swej nie minę, / Ten jest mój azard” – to fragment tekstu „Odważny Polak na marsowym polu”. Inna autentyczna pieśń konfederatów o Najświętszej Maryi Pannie zaczynała się od słów: „Marsz, marsz me serce, pobudkę biją, / Czytaj modlitwy, a chwal...
[pozostało do przeczytania 32% tekstu]
Dostęp do artykułów: