Wszystkie zagrywki Komisji. Co dalej w sporze o praworządność w Polsce

KE w sporze z Polską coraz częściej sięga po śmielsze i bezprecedensowe ruchy. Rzecznik KE ocenia legalność polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a TSUE jest proszony o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN. Jak daleko mogą sięgać ambicje Komisji? 

W ostatnim czasie Komisja Europejska zdecydowała się na znaczne podniesienie temperatury sporu wokół praworządności w Polsce. Ta wzmożona presja może być związana z innymi ważnymi decyzjami, które obecnie znajdują się na agendzie Unii Europejskiej: ustalaniem Wieloletnich Ram Finansowych i ambicjami Komisji Ursuli Von der Leyen związanymi z polityką klimatyczną. 
Polscy politycy i urzędnicy na co dzień pracujący w Brukseli, rozmawiając z autorem tego tekstu wyrażali przekonanie, że dotychczasowe ustępstwa ze strony Polski nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i tylko doprowadziły do eskalacji po drugiej stronie. Może trzeba pomyśleć o tym, by Polska wetowała w najbliższym czasie wszystkie ważne ustalenia, na przykład dla Niemiec, do czasu, aż ta presja na nasz kraj się zmniejszy – mówi jeden z naszych rozmówców.

Procedury i traktaty sobie
Wątpliwości wśród naszych rozmówców w Brukseli budzi sposób, w jaki doszło do skierowania wniosku KE do TSUE o zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie ma pewności co do tego, kto tak naprawdę podjął decyzję w tej sprawie. – Ta decyzja nie została przeprowadzona przez cały aparat urzędniczy Komisji. Jeszcze na dwie godziny przed jej ogłoszeniem komisarze nic nie wiedzieli o tej sprawie – mówi jeden z rozmówców „GP”. Nieoficjalnie spekuluje się, że decyzja zapadła w trójkącie Frans Timmermans, Vera Jourova i gabinet szefowej KE Ursuli von der Leyen. Mamy więc sytuację, w której decyzję absolutnie bez precedensu: prośbę o zawieszenie konstytucyjnego organu suwerennego państwa członkowskiego podjęto w niejasnych okolicznościach i w niezgodzie z procedurami.
W dyskusji w Polsce zapomnianym faktem...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: