Sąd Najwyższy. Połowa polityki i zero odpowiedzialności 

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani sędzia Gersdorf przywdziała togę i na połączonym posiedzeniu trzech izb SN poinformowała, że zdaniem jej i 53 innych sędziów sędziowie w Polsce mają prawo podważać to, czy inni sędziowie są sędziami. Stwierdzili również, że ich zdaniem dotychczasowe orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a jest ich około setki, są nieważne.

Jednocześnie Sąd Najwyższy uznał, że ma prawo do zajmowania się statusem sędziów, mimo że przed spotkaniem połączonych izb SN marszałek Sejmu skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego. Spór, zdaniem marszałek, dotyczy prawa Sejmu do stanowienia prawa, bo jej zdaniem uchwała sędziów SN podważa to prawo, a także prawa prezydenta do powoływania sędziów, gdyż de facto ostatnie decyzje Sądu Najwyższego naruszać mają tę prerogatywę. W postawie sędziów Sądu Najwyższego w tej sprawie jak w soczewce koncentruje się najważniejszy problem obecnej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędziowskie elity uważają, że same znajdują się ponad prawem i nie są zobowiązane do jego przestrzegania. Pogardę dla przepisów prawa sędziowie okazali przy tej okazji w sposób oczywisty, ignorując stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wynikające z trzymanej wysoko na sztandarze sędziowskim „Kon-Sty-Tu-Cji”. Jej zapis tak mówi o sporach kompetencyjnych: „Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa”. Szczegółowo reguluje tę sprawę zapis ustawy, w którym czytamy: „Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”. Trybunał poinformował Sąd Najwyższy o zawieszeniu zaplanowanego posiedzenia połączonych składów izb SN. Sąd jednak się spotkał i podjął decyzję, próbując wymusić stworzenie stanu prawnego metodą faktów dokonanych. Dodatkowo zrobił to w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa. Pomysłów na uzasadnienie takiego...
[pozostało do przeczytania 52% tekstu]
Dostęp do artykułów: