Moskiewskie granty na propagandę w Polsce. Jak działa putinowska „soft power”

Rossotrudniczestwo, Fundacja Gorczakowa, Russkij Mir – trzy potężne odnóża kremlowskiej propagandy od dłuższego czasu penetrują świat polskiej nauki i edukacji. Ostatni bezceremonialny atak na Polskę w wykonaniu samego Władimira Putina to zapowiedź jeszcze zuchwalszego działania tych organizacji w naszym kraju.

„Kiedy teraz różni politykierzy, historycy polityczni zbierają się do rozważań o tym, że radzieccy żołnierze niby nie mogli przynieść wolności krajom europejskim, ponieważ sami nie »mieli wolności«, wywołuje to u nas poczucie obrzydzenia. Ludzie walczący z pamięcią swoich zbawicieli nie zasługują na to, by nazywać się wolnymi – chyba że wolnymi od swojego sumienia i przyzwoitości ludzkiej. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, musi pomóc ludziom, przede wszystkim młodzieży, nie popaść w amnezję historyczną” – to fragment wystąpienia ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa z 3 grudnia 2019 roku. Zostało ono wygłoszone podczas otwarcia wystawy pt. „Droga do Zwycięstwa: źródła historyczne świadczą” w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie. Obok ambasadora na ścianach wisiały sowieckie plakaty propagandowe z sierpem i młotem.
Ten sam RONiK – podlegający rosyjskiej agencji rządowej Rossotrudniczestwo – organizuje i finansuje wiele spotkań z udziałem polskiej młodzieży: zarówno tej szkolnej, jak i studenckiej. Równie energicznie działają w Polsce sponsorowane przez Kreml organizacja Russkij Mir i Fundacja Gorczakowa.

Od Piskorskiego do profesora UJ
27 grudnia 2019 roku, gdy w całym kraju głośno było o antypolskiej tyradzie Władimira Putina, na portalu Sputnik ukazał się tekst niejakiego Tomasza Jankowskiego, zatytułowany „List otwarty do Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Władimirowicza Putina”. Autor pisał w nim: „Świadomy obserwator wydarzeń politycznych na przestrzeni ostatnich lat nie może nie widzieć, że to właśnie Federacja Rosyjska jest przychylna polskim...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: