Wielki Jubileusz – Rok 2020. Za Polskę

Tradycja świętowania lat jubileuszowych rozpoczęła się za sprawą papieża Bonifacego VIII w roku 1300. Wiążą się z nią historie rzymskich bazylik, słynnych Świętych Drzwi i kolejnych okrągłych rocznic, będących dla wiernych okazją do wzmożonych modlitw czy uzyskania odpustów. Przed nami rok szczególny – 2020 od narodzenia Chrystusa. Dla nas, Polaków, będzie to w jakiejś mierze Rok Jubileuszowy. Minie sto lat od czasu, gdyśmy ocalili Polskę i Europę przed nawałą bolszewicką.

Papież Bonifacy VIII nie ma dobrej opinii u historyków, mimo że wiadomo, iż jego zła legenda została w dużej mierze ukształtowana przez politycznych przeciwników i wrogów – króla francuskiego Filipa IV Pięknego czy omnipotentny włoski ród Colonna. Choć jego poprzednik na tronie piotrowym, Celestyn V, zmarł od zakażenia spowodowanego wrzodem, to i tak tą śmiercią próbowano oczernić Bonifacego. Benedetto Caetani został obwołany papieżem przez konklawe, które zebrało się w Castel Nuovo w Neapolu. Było to ukoronowaniem jego kościelnej „kariery”, w trakcie której pełnił Służbę Bożą we Francji, Anglii (towarzysząc legatom), a potem na włoskiej ziemi jako kardynał diakon i kardynał prezbiter. Caetani został Bonifacym VIII w wigilię Bożego Narodzenia 1294 roku. Od razu rzucił się w wir spraw, które wiązały się z urzędem, czyli zarówno z wewnętrznym życiem Kościoła, jak i oczywiście z wielką polityką. Głównym punktem tej ostatniej był – jakżeby inaczej – spór o to, która władza może sobie na więcej pozwalać: kościelna czy świecka (reprezentowana we Francji przez osobę króla Filipa IV Pięknego). Tę walkę Bonifacy VIII miał przegrać, lecz nie to nas tak naprawdę interesuje. Oto bowiem nadszedł rok 1300 od narodzenia Jezusa Chrystusa i papież postanowił uczynić ów rok specjalnym, ogłaszając wielki Jubileusz. W tym samym roku pojawić miał się w stolicy Piotrowej nasz przyszły król, Władysław Łokietek. Lecz zanim do tego przejdziemy, słów kilka o samym Jubileuszu.
 
...
[pozostało do przeczytania 76% tekstu]
Dostęp do artykułów: