Sędziowie na pasku totalnej opozycji. Kulisy protestów w obronie Juszczyszyna

Niedawne demonstracje w obronie sędziów przyciągnęły głównie starszych wiekiem sympatyków KOD, działaczy partyjnych, emerytów mundurowych oraz samych sędziów. Sędziowie ze stowarzyszenia „Iustitia” przedstawili pięć politycznych postulatów, które skierowali do partii rządzącej. Domagają się m.in. powołania nowej KRS i likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Nie ma wątpliwości, że prawdziwym celem tych postulatów jest przywrócenie szczególnej pozycji kasty sędziowskiej w celu zachowania jej interesów. 

Przed sądami w ponad stu miastach całej Polski odbyły się protesty po cofnięciu delegacji do olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, a następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. Decyzja o odwołaniu była podyktowana podważeniem przez niego statusu sędziego niższej instancji, od którego wyroku rozpoznawał apelację. Paweł Juszczyszyn nawoływał, aby inni sędziowie orzekali „niezawiśle i odważnie”. Zachowanie sędziego idealnie odpowiadało narracji totalnej opozycji, która wzywała orzekających do nieposłuszeństwa i wykorzystania niedawnego wyroku TSUE, aby podważać status sędziów nominowanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Sprawę Juszczyszyna postanowiły wykorzystać środowiska totalnej opozycji, które zorganizowały protesty w obronie sędziego. 
Niedawno media przypomniały reportaż Piotra Czabana, dziennikarza telewizji TTV z grupy TVN, zrealizowany w 2015 roku. Materiał poświęcony był tragicznej historii Zbigniewa Parowicza, który przegrał z wymiarem sprawiedliwości, a niedługo później zmarł. Mężczyzna popadł w poważne kłopoty, ponieważ sędzia Paweł Juszczyszyn nie wyegzekwował należnych Parowiczowi pieniędzy za sprzedane przez komornika gospodarstwo. Co ciekawe, krytyczny wobec Juszczyszyna materiał TTV został usunięty, gdy sędzia stał się popularną postacią opozycji.

„Żeby było tak, jak było”
Zanim jednak zaczęto mówić o sprawie Zbigniewa Parowicza, obrońcy sędziego...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: