VI Zjazd Klubów „GP” w USA i Kanadzie

W dniach 22–24 listopada w Seminarium Duchownym w Orchard Lake (Michigan, USA) oraz w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights odbędzie się VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie.

W obu tych krajach bardzo aktywnie działa ponad 30 klubów „GP”. Organizatorem zjazdu są miejscowe kluby „GP”, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”. Po upływie sześciu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu: „Potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół klubów „GP” jest coraz bardziej zintegrowane. Działalność klubów ma niezwykle pozytywny wpływ na Polonię w USA i Kanadzie. Należy pamiętać, że w takich miastach jak Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles, Nowy Jork czy Seattle według oficjalnych danych mieszka blisko 10 mln osób pochodzenia polskiego, a Chicago jest drugim na świecie po Warszawie miastem pod względem liczby Polaków. Według słów Macieja Golubiewskiego, konsula RP w Nowym Jorku, w tym mieście liczba osób deklarujących narodowość polską zdecydowanie przekroczyła milion. Takiego potencjału nie wolno zmarnować. Rozumieją to członkowie klubów „GP”, organizując spotkania ze znakomitymi gośćmi, którzy przypominają o niezwykłej historii Polski, ale też starają się wytłumaczyć, na czym polegają zmiany, jakie mają miejsce w Polsce po ostatnich wyborach parlamentarnych. To buduje jedność Polonii, a takie spotkanie jak w Orchard Lake będzie kolejną okazją do zastanowienia się, w jakim kierunku powinna iść dalsza praca członków klubów i z kim należy budować siłę Polonii, tak żeby stała się pełnoprawnym uczestnikiem życia politycznego w USA. To ważne, zwłaszcza rok przed zbliżającymi się wyborami...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: