Czas wznieść gmach niepodległego państwa

W poprzedniej kadencji budowaliśmy fundamenty. Czas zacząć wznosić gmach niepodległego państwa opartego na zasadach wywiedzionych z chrześcijańskiej nauki społecznej – mówi marszałek senior Antoni Macierewicz. Rozmawia Adrian Stankowski

Jak Pan przyjął decyzję prezydenta RP i nominację na stanowisko marszałka seniora? 
Zdecydowałem się przyjąć to zaszczytne stanowisko jako wielkie zobowiązanie wobec rodaków, którzy w ostatnich wyborach dali wyraz swojej determinacji, by kształtować Polskę zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, narodowymi i niepodległościowymi. To była w pełni świadoma decyzja większości głosujących Polaków, co dotychczas w najnowszej historii Polski nigdy nie miało miejsca. Musimy zrobić wszystko, by tę jasno wyrażoną wolę Narodu zrealizować. W przeciwnym razie zmarnujemy największą od stuleci szansę, jaka stoi przed Polską.

Marszałek senior poprzedniej kadencji – śp. Kornel Morawiecki – dość niespodziewanie otworzył obrady porywającym orędziem o fundamentach polskiej tożsamości. Czy zamierza Pan nawiązać do tego stylu?
Każdy ma swój styl i nie ośmielałbym się porównywać ze śp. Kornelem Morawieckim. Ważne też jest, by wskazywać konkrety. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za „porozumienia” Okrągłego Stołu, jak wygląda kolejna faza ataku postmarksistowskiego i dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy też, jakie są zagrożenia geopolityczne wynikające z utopijnej próby budowania wspólnej przestrzeni gospodarczej i politycznej od Atlantyku po Pacyfik i kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym. Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swej niepodległości, musi upaść. Wiemy więc, przed czym się bronić, i wiemy, dokąd chcemy dojść!

Na czym zatem skoncentruje się Pan w przemówieniu otwierającym kolejną...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: