Gdy rangą jest prawda o początkach chrześcijaństwa. Dziennikarskie śledztwo w sprawie świętego Piotra

Gdy ktoś idzie na cmentarz i szuka grobu, znajduje nazwiska osoby zmarłej. W czasie pierwszych prac archeologicznych takiego znaku nie odnaleziono. Wydawało się, że nie da się udowodnić, iż szczątki należą do św. Piotra... – mówi Paweł Lisicki o książce „Grób Rybaka”. Rozmawia Grzegorz Wszołek

Niedawno ukazała się Pana opowieść „Grób Rybaka”. Nie jest to typowa literatura faktu o historii Kościoła i poszukiwaniach szczątków św. Piotra…
Książka ma kilka warstw. Pierwsza dotyczy badań nad odkryciem grobu św. Piotra – jak były prowadzone, o co dokładnie chodziło w sporach nad szczątkami. To część śledczo-reporterska. Staram się też przybliżyć znaczenie relikwii Piotra dla chrześcijan, odpowiedzieć na pytanie, co z tego wynika dla ich wiary, i rozważam, w jaki sposób przezwyciężyć powszechny sceptycyzm. W jaki sposób przekazy, które znamy z tradycji chrześcijańskiej, pozwalają nam odkrywać prawdę o przeszłości i początkach chrześcijaństwa.

W 1939 roku papież Pius XII nakazał służbom Watykanu poszukiwanie grobu w Bazylice św. Piotra. Dlaczego dla głowy Kościoła było to tak istotne zadanie, a jednocześnie tak późno podjęto prace archeologiczne?
Źródłem władzy i autorytetu papieży jest przekonanie, że są oni biskupami Rzymu i następcami św. Piotra. Odwoływanie się do Rzymu jako miejsca jego śmierci i męczeństwa jest fundamentem władzy głowy Kościoła. To rzecz absolutnie kluczowa z punktu widzenia katolików i dlatego ma tak wielkie znaczenie. Gdyby się miało okazać, że cała władza papieska nie jest oparta na tym fundamencie, to by niejako „zawisła” w powietrzu. Kościół jako wspólnota chrześcijan musi być zainteresowany ustaleniem prawdy na temat swoich podstaw i korzeni. Dlaczego tak późno nastąpiły prace archeologiczne? Trzeba pamiętać o ich charakterze. Duże prace wykopaliskowe były prowadzone w Rzymie już w XVIII wieku, a na większą skalę w XIX i na początku XX wieku. Odkrywanie...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: