Europa w Skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Nadwyżki i deficyty
Według Eurostat, w roku 2018 największą finansową nadwyżkę sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do wielkości gospodarki odnotował Luksemburg (+ 2,7 proc. PKB), Niemcy i Malta (po + 1,9 proc. PKB), potem Bułgaria, Holandia i Czechy. Ostatnie miejsca w rankingu zajęły: Cypr (-4,4 proc.), Rumunia (-3 proc.) oraz Francja i Hiszpania (po -2,5 proc.). W ujęciu nominalnym największą nadwyżkę budżetu wypracowali Niemcy (aż 62,4 miliardów euro), a największy deficyt euro-socjalistyczna Francja (aż - 59,5 mld euro).

Chorwacja w strefie swobodnego podróżowania?
Komisja UE oceniła, że Chorwacja spełniła już wszystkie kryteria przystąpienia do strefy układu z Schengen: dotyczące ochrony danych, współpracy policyjnej, wspólnej polityki wizowej, współpracy sądowej w sprawach karnych i pozostałe. Ostateczna decyzja należy do państw UE, które w tej sprawie muszą być jednomyślne.

Będzie redukcja budżetu UE?
Fińska prezydencja postuluje zmniejszenie budżetu UE na lata 2021–2027 aż o około 60–65 miliardów euro – do poziomu 1,055 proc. łącznego dochodu brutto 27 państw UE (bez Wlk. Brytanii). W tym o blisko 25 mld euro na tzw. politykę spójności. Natomiast ustępujący komisarz UE ds. budżetu Günther Oettinger ocenił, że planowane cięcia środków w obszarach polityki rolnej i „polityki spójności” zostaną zmniejszone.

Finansowe błędy i nieprawidłowości
Z audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że w ubiegłym roku z kasy UE aż ponad 4 miliardy euro były wydane w nieprawidłowy sposób (zmarnowane), a wszystkie wydatki UE wyniosły łącznie 156,7 mld euro. Audytorzy zaapelowali do władz Unii o uproszczenie procedur, ponieważ „to one generują najwięcej błędów”. W roku 2017 poziom „błędów i nieprawidłowości” wyniósł 2,4 proc. wydatków UE, a w...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: