Czcigodny Sługa Boży. Stefan kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia

O śmierci Józefa Stalina Polacy dowiedzieli się z Polskiego Radia, które po godzinie 5 rano, 6 marca 1953 roku, rozpoczęło nadawanie komunikatu: „Przestało bić serce współbojownika i genialnego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego Wodza i Nauczyciela Partii Komunistycznej i narodu radzieckiego”. Za „Ojcem Postępowej Ludzkości” płakali w wierszach i artykułach ludzie kultury: Maria Dąbrowska, Władysław Broniewski, Mieczysław Jastrun, Julian Przyboś, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Konwicki, Zofia Nałkowska, Julian Tuwim, Wiktor Woroszylski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Wisława Szymborska, Jan Sztaudynger i wielu innych. Większość Polaków – zastraszona i udręczona codziennym terrorem – w głębi ducha nieśmiało liczyła na odmianę losu i z nadzieją spoglądała w stronę Kościoła katolickiego, jedynej instytucji, która wciąż opierała się totalitarnemu ustrojowi.

Władze komunistyczne znały nastroje społeczne i nie zwlekając, podjęły działania mające rozwiać nadzieje i przekonać ludzi, że choć „maszynista pociągu dziejów” (jak nazwał Stalina Broniewski) umarł, to pociąg komunizmu mknie, miażdżąc wszystkich na swej drodze. Już dzień po śmierci Generalissimusa rządzący Polską komuniści zdecydowali przemianować Katowice na Stalinogród, a województwo katowickie na stalinogrodzkie. Na placu Defilad, przed budowanym Pałacem Kultury i Nauki (który otrzymał imię Józefa Stalina), miał stanąć pomnik tego, który wedle literata Leona Kruczkowskiego „był światłem codziennym dla naszych umysłów i ożywczym źródłem wiary dla naszych serc”. Od stycznia było wiadomo, że komuniści planują atak na Kościół – powstał specjalny departament UB, przyszykowano takie zmiany w prawie, które dawałyby możliwość usuwania księży ze stanowisk i mianowania posłusznych, a także unieważniania wewnętrznych aktów Kościoła. De facto głową polskiego Kościoła stałby się Bolesław Bierut, agent NKWD na stanowisku prezydenta PRL. Lecz prawdziwym zwierzchnikiem Kościoła wciąż był Prymas...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: