99. rocznica bitwy pod Dytiatynem

Stoczona 16 września 1920 r. bitwa zyskała miano polskich Termopil.

Podczas bitwy 3. Batalion 13. Pułku Piechoty walczył z dwiema brygadami bolszewickimi. Oddział złożony z ok. 660 polskich żołnierzy powstrzymał trzykrotnie liczniejsze siły sowieckie – doborową jednostkę 8. Dywizji Czerwonych Kozaków. Uratował tym samym tyły 8. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego i sprzymierzonej z Polakami ukraińskiej dywizji kawalerii. Siłami polskimi dowodził kpt. Jan Gabryś. Bój pod Dytiatynem na cały dzień zatrzymał marsz sił sowieckich. Walka ta przeszła do historii oręża polskiego jako symbol do końca spełnionego żołnierskiego obowiązku. Na polu bitwy wzniesiono kaplicę-pomnik (zniszczoną w 1948 r.). W bitwie poległo 97 polskich żołnierzy, a 86 zostało rannych. Komuniści chcieli, by świat zapomniał o bohaterach. Przez dziesiątki lat nie wspominały o nich podręczniki historii, a propaganda sowiecka próbowała zniszczyć wszystkie ślady ich obecności. Walka żołnierzy polskich została upamiętniona dopiero po 1990 r. napisem na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie: „Dytiatyn 16 IX 1920”. Gliwicki klub „GP” i Strzelcy Rzeczypospolitej ze Śląska po raz 12. uczestniczyli w obchodach rocznicy bitwy z bolszewikami na wzgórzu 325 nad Dytiatynem koło Halicza i razem pełnili wartę honorową podczas uroczystej, ekumenicznej mszy św. Wyjazd na uroczystości doszedł do skutku dzięki pomocy finansowej pani poseł Barbary Dziuk. Pani poseł, rodowita Ślązaczka, ma w rodzinie kilkunastu księży, w tym brata babci, męczennika za pojednanie na Wołyniu, o. Ludwika Wrodarczyka OMI z Radzionkowa, kandydata na ołtarze. 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, delegacje z Polski modliły się, jak cała „Polska pod Krzyżem”, razem z ks. bp. Marianem Buczkiem, seniorem Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej. Ksiądz biskup przewodniczył uroczystej mszy św. polowej koncelebrowanej na Polskim Cmentarzu Wojennym w Dytiatynie za poległych przed 99 laty w obronie...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: